Werkgevers

Vragen van werkgevers met aandacht voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers

‘Hoe kunnen we ziekteverzuim inperken en werkstress verminderen voor onze mensen?’

‘Sociaal ondernemen met duurzame aandacht voor onze werknemers vinden we belangrijk. Hoe kunnen we duurzame inzetbaarheid omzetten in praktijk?’

‘Hoe blijven we concurrerend ondernemen tegen lage prijzen terwijl wij duurzaamheid nastreven?’

‘Hoe kunnen we onze teamleiders support bieden in het (verder) ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten?’

‘Hoe kunnen we controle houden over de werkzaamheden zonder direct zicht op onze werknemers?’

‘We zijn dag en nacht bereikbaar voor collega’s en klanten. Service staat zeer hoog in ons vaandel. Hoe blijven we fit in ons functioneren?’

‘Steeds meer tijd gaat zitten in rapportage. Meten is weten, toch?’

‘Hoe kunnen onze mensen beter leren omgaan met een overvolle mailbox?’

‘Hoe kunnen we zorgen voor minder tijdrovend e-mailverkeer?’

‘Al die vergaderingen? Veel overleg, weinig output. Kan dat ook anders? En hoe dan?’

* * *

Werkstress vormt in toenemende mate een dringend probleem. In de Arbowet betreft het de psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

Een dergelijk beleid vraagt om maatregelen op twee niveaus.  Zowel op het niveau van de organisatie; door het anders vormgeven van samenwerking binnen de organisatie als geheel.
Als ook op het niveau van aandacht voor werknemers individueel.

In de uitvoering van HR-beleid in het kader van duurzame inzetbaarheid past het faciliteren van werknemers in het versterken van de mentale weerbaarheid.  Een van de manieren om dat te realiseren is werknemers te laten kennis maken met aandachtstraining gericht op stressreductie.

Lees verder over ons Mindfulness programma-aanbod speciaal voor organisaties

 Meer weten over wat Blomcoaching.nl voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u gerust contact op met Annelies Blom.