Mindfulness voor organisaties

Speciaal voor organisaties

Werkstress vormt in toenemende mate een probleem. Dit valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

In oktober 2015 werd in het Verenigd Koninkrijk het Mindful Nation UK gepresenteerd door Mindfulness All-Party Parliamentary Group (MAPPG) met  aanbevelingen voor overheid, onderzoeksinstellingen en andere instanties om mindfulness te ontwikkelen en te stimuleren voor een betere beschikbaarheid in vier domeinen; gezondheidszorg, onderwijs, justitie en bedrijven.

De Nederlandse samenvatting van dit rapport leest u hier

Beleid vraagt om maatregelen op twee niveaus.  Zowel op het niveau van de organisatie; door het anders vormgeven van samenwerking binnen de organisatie als geheel.
Als ook op het niveau van aandacht voor werknemers individueel.

In de uitvoering van HR-beleid in het kader van duurzame inzetbaarheid past het faciliteren van werknemers in het versterken van de  stress-weerbaarheid door middel van mindfulnesstraining.

Mindfulnesstraining leert deelnemers om zelf stresssignalen beter te onderkennen en tijdig voldoende ruimte te creëren voor herstel.

Aan organisaties bieden wij de mogelijkheid werknemers kennis te laten maken met Mindfulness tijdens een workshop.

Er zijn diverse mogelijkheden waaronder

*  Proefsessie Mindfulness – duur 45 minuten tot één uur

*  Dagdeel Mindfulness op maat – duur 3 uur
Voor maximaal 50 personen

*  Hele dag Mindfulness op maat – duur max. 6 uur
Voor maximaal 50 personen

Een uitwerking kan er als volgt uit zien:

* Workshop Dagdeel Mindfulness voor organisaties – 3 uur *

Doel

– Introduceren basisprincipes van mindfulness

Tijdens deze workshop maken uw werknemers kennis met de basisprincipes van mindfulness.

Zij krijgen antwoord op vragen als
– Wat is mindfulness?
– Hoe werkt het precies?
– Wanneer is het zinvol om toe te passen?
– Hoe versterkt mindfulness mij in mijn functioneren op het werk?

In oefeningen krijgen deelnemers zelf de gelegenheid voor het eerst te ervaren hoe mindfulness werkt.

Op basis van deze ervaring zijn uw werknemers in staat voor zichzelf te beoordelen of het volgen van een 8-weekse training passend is.

Duur:
1 bijeenkomst van 3 uur.

Planning:
Workshops worden aangeboden in overleg met de werkgever.

Ter illustratie:
Artikel ‘Mindfulness op het werk: goed voor de productiviteit?’
Geschreven door Suse van Kleef, NOS op 3.  – klik hier

Mindfulness op het werk, werkt dat? – klik hier

 

* * *

Heeft u interesse in een workshop voor uw organisatie?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Annelies Blom voor een oriënterend gesprek. Telefonisch bereikbaar op 06-24447688.

Mindfulness workshops en trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met Psychologenpraktijk Chris Leuris.