Mindful Nation UK

Report by the Mindfulness All-Party Parliamentary Group (MAPPG)

In de afgelopen jaren was er sprake van een explosieve groei in interesse in mindfulness met wijdverbreide media-aandacht, bestsellers en het beschikbaar komen van een opmerkelijke hoeveelheid onlinebronnen. Mindfulness betekent aandacht voor wat er gebeurt in het huidige moment; in de geest, lichaam en de externe omgeving, met een houding van nieuwsgierigheid en vriendelijkheid.

Er is een enorme toename van wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness dat nu elk jaar wordt gepubliceerd, met inmiddels meer dan 500 peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Ondertussen werpen nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschappen en psychologie nieuw licht op de werkingsmechanismen van mindfulness.

De Mindfulness All-Party parlementaire groep (APPG) was onder de indruk van het niveau van zowel populaire als wetenschappelijke interesse en lanceerde een onderzoek naar de mogelijke relevantie van mindfulness met betrekking tot een ​​reeks dringende problemen die de aandacht vragen van de overheid. Veel leden van de MAPPG zijn tevens onder de indruk van de mogelijkheden van mindfulness na het persoonlijk ervaren van de voordelen nadat zij hadden deelgenomen aan de training die werd uitgevoerd in Westminster. In juni 2015 volgden 115 parlementsleden en 80 leden van hun staf de 8-weekse Mindfulnesstraining, die werd geleid door Prof. Mark Williams en Chris Cullen, verbonden aan het Oxford Mindfulness Centre.

Er moet nog veel onderzoek worden gedaan over hoe mindfulness training aangeboden kan worden op grote schaal in verschillende settings en met verschillende populaties, maar wat nu al duidelijk is, is dat er sprake is van een belangrijke vernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg die serieuze aandacht van politici, beleidsmakers rechtvaardigt, openbare diensten in de gezondheidszorg, het onderwijs en het strafrecht, alsmede de werkgevers, beroepsorganisaties en de onderzoekers, universiteiten en donor stichtingen die het feitenmateriaal verder kunnen ontwikkelen.

Wij dringen bij onderzoek met name aan op het potentieel van mindfulness om kosteneffectief te zijn, met besparingen op belangrijke gebieden van de overheidsuitgaven. We zijn ons ervan bewust dat de huidige populariteit van mindfulness vooruitloopt op wetenschappelijk bewijs in sommige aandachtsgebieden, en hebben geprobeerd om een evenwichtige koers aan te houden te midden van de vorderingen en tegenvorderingen zoals die zijn gemeld in de media. Hoewel het geen wondermiddel is, lijkt mindfulness voordeel te bieden in uiteenlopende contexten.

Mindfulness heeft een rol in de aanpak van onze geestelijke gezondheid crisis waarin ruwweg binnen een op de drie families iemand leeft die geestelijk ziek is. Zeker 10% van de Britse volwassen bevolking vertoont symptomen van depressie. Deze crisis verloopt grotendeels onbehandeld. Slechts een op de drie mensen met een psychische aandoening krijgt hiervoor een behandeling. Lichamelijke gezondheidsklachten absorberen het grootste deel van het gezondheidsbudget; gelijke waardering tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheid is een dringende prioriteit. Zoals de Chief Medical Officer in haar jaarverslag 2013 noteerde, onder vermelding van de WHO 2010 Global Burden of Disease Study, is er een “opvallend en steeds grotere uitdaging die mentale stoornissen opleveren voor de gezondheid systemen ”

Deze last van geestelijke gezondheidsproblemen is pijnlijk, niet alleen voor de rechtstreeks betrokkenen, maar ook voor degenen die bij de zorg voor hen betrokken zijn. Het is ook enorm kostbaar voor de natie omdat het vooral mensen treft in de werkende leeftijd; bijna de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aanspraken op uitkeringen zijn te wijten aan een psychische aandoening.

Geen enkele therapie werkt voor iedereen: wij hebben de beschikbaarheid nodig van een breed scala van evidence-based behandelingen, inclusief Mindfulness Based Interventions (MBI’s), zoals Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), die voor de behandeling van recidiverende depressies is aanbevolen door het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Care Excellence (NICE) sinds 2004. Het is teleurstellend te moeten vaststellen dat van deze kosten-effectieve behandeling weinig gebruik is gemaakt, verspreid over het land.

Minstens zo belangrijk is dat we preventiestrategieën serieus nemen willen we de last van geestelijke gezondheidsproblemen kunnen verminderen, en de bloei en het welzijn van een gezonde natie stimuleren. Mindfulness is een van de meest veelbelovende preventiestrategieën en wordt beschouwd als een populaire en niet-stigmatiserende aanpak, in tegenstelling tot sommige andere psychische interventies.

Jon Kabat-Zinn, de moleculair bioloog en emeritus professor of Medicine aan de Universiteit van Massachusetts Medical School was de eerste die Mindfulness Based Interventions (MBI’s) introduceerde in de reguliere medische instellingen. Hij heeft mindfulness vergeleken met joggen in de jaren zeventig. Joggen werd in die tijd beschouwd als een bijzondere vorm van lichamelijke inspanning dat slechts door enkele mensen werd beoefend; tegenwoordig wordt joggen erkend en gepromoot als een eenvoudige en effectieve oefening gebruikt door miljoenen mensen over de hele wereld. Joggen biedt grote voordelen voor de persoonlijke gezondheid. Er is een brede consensus over de voordelen van actieve lichaamsbeweging, maar er is nog geen vergelijkbare begrip van hoe onze mentale gezondheid te behouden. Mindfulness kan die rol spelen als populaire, effectieve manier voor mensen om hun geest gezond te houden. Kabat-Zinn is van mening dat mindfulness nog sneller dan joggen destijds tot een gezonde gewoonte zal uitgroeien in het dagelijks leven van de meeste mensen.

Het belang van de geestelijke gezondheid, zowel op het vlak van menselijk welzijn als ook op de welvaart van het land is stevig gegrondvest in een aantal recente verslagen (met inbegrip van het verslag van de Wellbeing Economics APPG dat vorig jaar is gepubliceerd), en het heeft het initiatief van de regering verzocht in het opzetten van de ‘Wat werkt Centrum voor Welzijn’ (in 2015 opgericht), georganiseerd door Public Health Engeland.

Foresight rapport van de Britse overheid ontwikkelde het concept ‘mentaal kapitaal’, waarmee de cognitieve en emotionele vermogens worden bedoeld die zorgen voor voldoende veerkracht in relatie tot stress, flexibiliteit van de geest en het vermogen tot het aanleren van nieuwe vaardigheden om in staat tot zijn tot aanpassing aan een snel veranderende arbeidsmarkt en langere loopbanen. (note: In Nederland spreekt men van het concept ‘duurzame inzetbaarheid’)
Het rapport voert aan dat de ontwikkeling van ‘mentaal kapitaal’ van de natie “van cruciaal belang voor onze toekomstige welvaart en welzijn” zal zijn. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat mindfulness juist deze aspecten van mentaal kapitaal versterkt; het stimuleren van een nieuwsgierige, responsief en creatieve betrokkenheid bij de eigen ervaring. Dit zou van belang kunnen zijn voor beleidsmakers gelet op mogelijke verbetering van de productiviteit, en stimuleren van creativiteit en innovatie in de Britse economie. Het is tevens een argument waarom mindfulness een relevant rol zou moeten spelen binnen het onderwijs.

We hebben vier domeinen onderscheiden waarbinnen mindfulness een belangrijke rol zou kunnen spelen. Getuigenissen van individuele deelnemers aan de Westminster trainingen geven weer dat mindfulness een transformerende invloed heeft. (zoals weergegeven in het rapport case studies). Op dit moment is het werk gefragmenteerd, met kleine mindfulness projecten verspreid over het land, gedreven door enthousiaste en toegewijde initiatiefnemers, maar de financiering is schaars in de publieke sector om groepen met een hoog risico op psychische problemen naar behoren te kunnen trainen. Wij komen met aanbevelingen over hoe dit interessante nieuwe gebied verder te ontwikkelen.

Onze bedoeling van dit onderzoeksrapport is om de interesse aan te wakkeren in deze innovatie, om kennis en begripsvorming verder te verdiepen en om het potentieel van mindfulness verder te ontwikkelingen en te stimuleren voor een betere beschikbaarheid.

Onze lange termijn visie beoogt dat het Verenigd Koninkrijk een ‘mindfulle’ bewuste natie zal zijn en een internationale pionier op het gebied van een Nationale Mental Health Service. Wij dringen er bij de overheid, onderzoeksinstellingen en andere instanties op aan om onze specifieke aanbevelingen over te nemen voor de komende vijf jaar.

Executive Summary – Nederlandse vertaling

Het rapport is beschikbaar in pdf: http://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdf

 

Mindfulness voor organisaties programma-aanbod. Lees hier

Contact opnemen met Annelies Blom? Contact