Voor wie

Blomcoaching.nl is er speciaal voor

werkgevers bij wie duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staat
werknemers en zelfstandigen
– studenten met een goed start-up idee die dreigen te stranden in de realisatie ervan.

In het algemeen voor wie

–  zelf verantwoordelijkheid wil nemen om problemen op te lossen en daarbij behoefte heeft aan een vakkundige gesprekspartner.

– een veilig klankbord zoekt om de dingen weer op een rijtje te krijgen.

–  met begeleiding van een coach dingen anders aan wil pakken.

–  op het werk met spanning te maken heeft in samenwerking met collega’s of  leidinggevende en daarvoor een oplossing zoekt.

– het moeilijk heeft in een privésituatie en er met alleen hulp van vriend(inn)en niet uit komt.