werkstress in beeld

Werkstress géén eigen schuld dikke bult

Werkstress is géén ‘eigen schuld, dikke bult’ van individuele werknemers. Integendeel, werkstress is een maatschappelijk organisatieprobleem dat rechtstreeks voortvloeit uit eerder gemaakte politieke keuze. Het idee dat werkstress een privéprobleem is van individuele werknemers is ruim achterhaald.

IdentiteitDaarover gaat het boek ‘Identiteit’ van Paul Verhaeghe.
Hij is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent. De kern van zijn boodschap:

Mensen worden tegenwoordig in de meeste gevallen niet ziek door mentale stoornissen of problemen maar ziek door hun werk. En dat terwijl zij aan datzelfde werk ook in hoofdzaak hun identiteit ontlenen.

Onder invloed van het neoliberalisme, de huidige politiekdominante stroming, is de competitiedrang sterk toegenomen. We worden maatschappelijk aangezet tot egoïstisch gedrag. Zo veel en zo snel mogelijk eigen bezit vergaren.

Het evenwicht tussen solidariteit en autonomie is hierdoor zoekgeraakt, aldus Verhaeghe.

De drang om te presteren is enorm. Wie dat niet kan volhouden faalt. Hoe dat uitpakt in de praktijk is  te zien in deze fraai gestileerde dansdocumentaire- Voices of Finance – naar aanleiding van de portretten van bankfunctionarissen die Joris Luyendijk maakte.

Verhaeghe over falen: “Falen resulteert in een laag zelfbeeld. Met alle negatieve gevolgen van dien: de ander naar beneden stampen om er zelf beter bij af te steken, drugs, alcohol, automutilatie, vluchtgedrag. En enorm veel psychofarmaca.” Pillen dus.

De samenleving als geheel dwingt ons als individu tot presteren op een ongezond hoog niveau. Dat houdt niemand menselijkerwijs vol. We hadden het nooit eerder zo goed, maar voelde ons nooit zo slecht. Vandaar dat het aantal ziekmeldingen als gevolg van een burn-out nog steeds sterk stijgt. Van een privéprobleem kan geen sprake meer zijn. Onze samenleving is te ingewikkeld geworden. Daar worden we massaal ziek van, aldus Verhaeghe.

Paul Verhaege: Identiteit. De Bezige Bij

Meer over workshops voor organisaties door Blomcoaching.nl

Meer over Annelies