Algemene Voorwaarden

Blomcoaching.nl

Algemene Voorwaarden 2018-07-23T15:44:25+00:00

Algemene Voorwaarden

Blomcoaching.nl volgt de richtlijnen voor algemene voorwaarden voor coaches zoals opgesteld door de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches.  Tevens volgt Blomcoaching.nl de richtlijnen van de Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen,  VMBN.

Deelname 8-weekse Mindfulnesstraining

Blomcoaching.nl biedt met grote zorgvuldigheid een trainingsprogramma aan waarin de leeromstandigheden van de deelnemers optimaal worden gefaciliteerd.
Een belangrijke factor daarin is het bewaken van de veiligheid en het vertrouwen binnen het groepsproces.
Deelnemers committeren zich aan de afspraak om in beginsel alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Wanneer dit onverhoopt niet mogelijk is dan staat  het deelnemers vrij om bijeenkomsten naar eigen oordeel over te slaan. Restitutie achteraf in verband met onverwachte of geplande afwezigheid is daarbij niet mogelijk.

Betaling en annulering

Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra de inschrijving definitief is. De deelnemer dient de factuur binnen de genoemde termijn te voldoen, uiterlijk voorafgaand aan de start van de training.
Betalingen in termijnen is alleen mogelijk na verzoek. Na goedkeuring is het mogelijk de betaling in maximaal twee gelijke delen te spreiden.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de training.
Bij annulering worden 10% administratiekosten in rekening gebracht.

Restitutie bij beëindiging tijdens de looptijd van de training

Vanaf twee weken voorafgaand aan de training is géén restitutie van trainingsvergoeding mogelijk.
Blomcoaching.nl is niet aansprakelijk voor veranderingen in persoonlijke omstandigheden van deelnemer waardoor de deelnemer na startdatum niet langer in de gelegenheid is om de training te vervolgen. Blomcoaching.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de financiele consequenties die het voortijdig stoppen van de training met zich meebrengt.

Klachtenregeling
De deelnemer wendt zich met een klacht in eerste instantie tot de trainer. Mocht de klacht niet naar tevredenheid beantwoord of opgelost zijn dan is het mogelijk om gebruik te maken van de klachtenregeling van de VMBN.

Vertrouwelijkheid en privacy

Blomcoaching.nl is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant.

Bij de overeenkomst of inschrijving geeft de klant met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden toestemming aan Blomcoaching.nl om de (ingevulde) persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) van de klant te gebruiken voor de overeenkomst of inschrijving. Blomcoaching.nl zal deze persoonlijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Blomcoaching.nl gebruikt.

Deze administratie zal de wettelijke termijn van 7 jaar (financiële administratie) bewaard worden. Het e-mail adres zal opgenomen worden in het nieuwsbrief mailinglijst van Blomcoaching.nl, waar de klant zich uit voor kan schrijven op elk moment.

Persoonlijke informatie die tijdens het voorgesprek ter sprake zijn gekomen, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het inschrijfformulier wordt 6 maanden na het volgen van de training vernietigd.

De klant is gerechtigd om bij Blomcoaching.nl het verzoek in te dienen om zijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen, op de wettelijke administratie na. Dit verzoek kan worden ingediend bij info [@] Blomcoaching.nl. De persoonlijke gegevens worden nimmer voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Heb je een vraag hierover, neem dan contact op.

Contact